Please use more modern browser or enable JavaScript!

This website uses modern code, so you should be modern too. Change the browser please.

Diakonissalaitos & ADHD-nuoret

Nemoy Käynnisti elokuussa 2016 yhdessä Diakonissalaitoksen kanssa tutkimuksen…

ADHD-hoito neurofeedbackilla

Voidaanko neurofeedbackillä vähentää ylivilkkaus- ja käytösoireita sijoitetuilla nuorilla?

ADHD- ja traumaperäiset oireet ovat keskeisellä sijalla lasten ja nuorten käytöshäiriöiden taustalla etenkin, kun toimitaan lastensuojelulaitoksessa. Toistaiseksi ainoina hoitomuotoina ovat olleet lääkitykset ja psykososiaaliset hoidot, mutta hoitotulokset vaihtelevat erittäin paljon ja uusia hoitomuotoja kaivataan.

Neurofeedbackilla on tutkimusten mukaan todettu olevan hyötyä ADHD-oireisiin sekä posttraumaattiseen stressiin. Aiheesta on useita tutkimustuloksia ulkomailta. Kotimaista tutkimusta sen sijaan ei vielä ole.

Käynnistyneen pilottitutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko neurofeedback-hoidolla vähentää sijoitettujen nuorten ylivilkkaus- ja käytösoireita. Tutkimus suoritetaan Diakonissalaitoksen lastensuojeluyksikössä Helsingin Pitäjänmäellä. Tutkimusjohtajana toimii johtava psykologi Timo Pasanen Diakonissalaitokselta.

Tulokset tutkimuksesta julkaistaan alkuvuodesta 2018

Tulossa:

Voiko pahuudesta parantua?

Voidaanko neurofeedbackilla vaikuttaa psykopaattien käyttäytymiseen ja psykofysiologisiin vasteisiin ja mikä yhteys näillä on?

Suomessa kuudesosa vangeista on psykopaatteja. Psykopaattisen käyttäytymisen suorat sekä epäsuorat vaikutukset yhteiskunnalle ja ihmisille ovat erittäin merkittäviä. Psykopatia on häirio, jolle ei ole toimivaa hoitoa. Tunnetut psykoterapiat toimivat usein käänteisesti ja voivat pahentaa psykopatiakäyttäytymistä.

Psykopaattien elimistössä pelko- ja ahdistusreaktioon kuuluvat fysiologiset muutokset ovat vaimentuneita. Poikkeavuutta on havaittu myös aivosähkökäyrissä. Nykyteknologia mahdollistaa monien fysiologisten toimintojen mittaamisen jopa ympärivuorokautisesti.

Vuonna 2015 saksalainen tutkimusryhmä julkaisi artikkelin tutkimuksesta, jossa neurofeedback-menetelmällä oli saatu aikaan mitattavaa ja merkittävää käyttäytymisen muutosta psykopaateilla. Tämä rohkaisee myös meitä hankkeessamme.

Tulevassa psykopatiatutkimuksessa selvitetään, voidaanko neurofeedbackilla todella aikaansaada objektiivista muutosta vankien fysiologisiin muuttujiin ja käyttäytymiseen. Mikäli tutkimuksessa pystytään toistamaan saksalaisryhmän tulokset, on kyseessä erittäin merkittävä tieteellinen läpimurto. Jos psykopatiapiirteitä todella pystytään hoitamaan, on menetelmän yhteiskunnallinen merkittävyys niin ikään todella suuri.

Tutkimus suoritetaan yhteistyössä Turun vankimielisairaalan kanssa. Tutkimusjohtajana toimii Nemoyn perustaja, psykiatrian erikoislääkäri Marja Vihervaara ja tutkimushankkeen ohjaajana ylilääkäri Hannu Lauerma vankimielisairaalasta.

Projekti käynnistyy heti, kun hankkeelle saadaan järjestettyä rahoitus. Jos sinulla on ajatuksia tähän liittyen, otathan meihin yhteyttä? Kiitos.