Neurofeedback & ADHD

2018 ilmestyneessä systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä neurofeedbackin (NF) pitkäaikaisesta tehosta ADHD:n hoitoon kerättiin tulokset kymmenestä tutkimuksesta, joihin osallistui yli 500 […]

Lue lisää

PTSD:n hoitaminen Neurofeedbackin avulla

Nykyiset hoitomuodot traumaperäiseen stressihäiriöön ovat psykoterapia ja lääkehoito [Käypä hoito]. SSRI-lääkityksen efektikoko jää pienen ja keskisuuren välille (Cohenin d = […]

Lue lisää

Asiantuntijalääkäri Antti Huplin tutkimuskatsaus, 17.03.2022

Tämän katsauksen tarkoituksena on osoittaa, että neurofeedback-terapiasta on viimeisen 10 vuoden aikana tullut merkittävä määrä metodologisesti hyvin toteutettuja tutkimuksia, jotka […]

Lue lisää