2 tärkeää Meta-analyysia ADHD-Hoidosta neurofeedbackilla

ADHD puhuttaa, tässä uutta tutkimustietoa. Neurofeedbackilla selkeästi parempi vaikutus tarkkaamattomuuteen ja impulsiivisuuteen kuin amfetamiinijohdannaisilla. Lasten lääkitsemiseen liittyy paljon ongelmia. Neurofeedbackin avulla monet lapset ja nuoret ovat voineet päästä lääkityksestä. Parasta tässä tutkimuksessa on sen positiivinen tulos! Toivomme tämän vaikuttavan suotuisasti mm. käypä hoito suosituksiin. Me olemme Nemoyssa tehneet jo yli 6000 neurofeedback-hoitoa ja nähneet tulokset omin silmin. Todella moni lapsi ja nuori on saanut valtavasti apua neurofeedbackista keskittymiskyvyn oireisiinsa. On toki niitäkin, joille hoito ei ole tuottanut niin hyviä tuloksia, mutta selkeä enemmistö saa hoidosta avun oireisiinsa. On vain yksi tapa saada selvyys siihen, tepsiikö hoito sinun tai lapsesi oireisin – kokeilla! Kysy lisää ja varaa aikasi kohdasta ajanvaus. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00787-018-1121-4

Lainaus 1. tutkimuksen lopputuloksesta:

”Conclusion

Our meta-analytic results of NF treatment follow-up suggest that there are sustained symptom reductions over time in comparison with non-active control conditions. The improvements seen here are comparable to active treatments (including methylphenidate) at a short-term FU of 2–12 months. As such, NF can be considered a non-pharmacological treatment option for ADHD with evidence of treatment effects that are sustained when treatment is completed and withdrawn. Future research should focus on the comparison of standardized NF treatments with standardized control treatments, controlling for unspecific effects and changes in additional treatments (medication). Given the need for additional treatments for ADHD with long-term outcomes, clinical trials of NF should aim for primary outcome measures that compare pre-treatment with systematic long-term follow-up behavioral ratings, to address sustainability of effects.”

2. tutkimus löytyy täältä.

Se kulminoituu tähän lauseeseen: A 2018 meta-analysis1, published earlier this year in the European Journal of Child and Adolescent Psychiatry answers that question with a “Yes.”

Diakonissalaitos & ADHD-nuoret

Nemoy Käynnisti elokuussa 2016 yhdessä Diakonissalaitoksen kanssa tutkimuksen…

ADHD ja traumat nuorilla vs. neurofeedback

ADHD- ja traumaperäisten oireiden hoitoon yhdessä diakonissalaitoksen kanssa tekemämme kokeilututkimuksen tulokset julkaistaan pian, minkä jälkeen löydät raportin täältä.

neurocoaching

 

Käyttämämme Othmer-menetelmän kehittäjän sivuilla on runsaasti erilaisia tutkimuksia neurofeedbackista, pääset sinne alla olevasta painikkeesta.

EEG-infon tutkimukset

Neurofeedback – Hoitokokeilu Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoidossa.

Hoitokokeilun tulokset lupaavia

Neurofeedback-hoitopilotin löydösten perusteella voidaan todeta, että: Neurofeedback-hoitojakson tulokset olivat johdonmukaisia eri mittareilla arvioiden ja vastasivat aikaisempien tutkimusten tuloksia lasten keskittymiskyvyn vahvistumisesta neurofeedbackhoidon aikana. Aineiston suppeuden vuoksi tuloksiin täytyy suhtautua lähinnä suuntaa antavina, joten laajemman tutkimuksen toteuttamiselle olisi perusteita. Lasten kokemus neurofeedback-hoidosta oli keskimäärin positiivinen, eikä haitallisia sivuvaikutuksia tullut esille. Lapsen rentoutuminen ja sopivan vireystilan löytäminen tärkeän aikuisen läheisyydessä voi toimia tärkeänä lähtökohtana, kun lähdetään harjoittelemaan optimaalisen vireystilan alueella tapahtuvaa vuorovaikutusta ja yhdessäoloa. Neurofeedback-hoito voi tarjota uusia mahdollisuuksia kehittää sijaishuollossa tarvittavia hoitomenetelmiä traumatisoituneiden lasten ja perheiden hoitamiseksi.   Helsingin-Diakonissalaitos-julkaisu-neurofeedback