Please use more modern browser or enable JavaScript!

This website uses modern code, so you should be modern too. Change the browser please.

Uusi tutkimus! Meta-analyysi ADHD-Hoidosta neurofeedbackilla

ADHD puhuttaa, tässä uutta tutkimustietoa. Neurofeedbackilla selkeästi parempi vaikutus tarkkaamattomuuteen ja impulsiivisuuteen kuin amfetamiinijohdannaisilla. Lasten lääkitsemiseen liittyy paljon ongelmia. Neurofeedbackin avulla monet lapset ja nuoret ovat voineet päästä lääkityksestä. Parasta tässä tutkimuksessa on sen positiivinen tulos! Toivomme tämän vaikuttavan suotuisasti mm. käypä hoito suosituksiin.

Me olemme Nemoyssa tehneet jo yli 5000 neurofeedback-hoitoa ja nähneet tulokset omin silmin. Todella moni lapsi ja nuori on saanut valtavasti apua neurofeedbackista keskittymiskyvyn oireisiinsa.

On toki niitäkin, joille hoito ei ole tuottanut niin hyviä tuloksia, mutta selkeä enemmistö saa hoidosta avun oireisiinsa.
On vain yksi tapa saada selvyys siihen, tepsiiko hoito sinun tai lapsesi oireisin – kokeilla!

Kysy lisää ja varaa aikasi kohdasta ajanvaus.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29445867

 

Diakonissalaitos & ADHD-nuoret

Nemoy Käynnisti elokuussa 2016 yhdessä Diakonissalaitoksen kanssa tutkimuksen…

ADHD-hoito neurofeedbackilla

Neurofeedback helpotti nuorten oloa

ADHD- ja traumaperäisten oireiden hoitoon yhdessä diakonissalaitoksen kanssa tekemässämme kokeilussa on alustavien tulosten mukaan saatu hyviä tuloksia ja nuorten käyttäytymisessä havaittiin positiivisia muutoksia.

Varsinaiset tulokset julkaistaan näinä viikkoina ja jaamme ne kotisivuillemme heti, kun ne valmistuvat. Ne löytyvät täältä.

Tulossa:

Voiko pahuudesta parantua?

Voidaanko neurofeedbackilla vaikuttaa psykopaattien käyttäytymiseen ja psykofysiologisiin vasteisiin ja mikä yhteys näillä on?

Suomessa kuudesosa vangeista on psykopaatteja. Psykopaattisen käyttäytymisen suorat sekä epäsuorat vaikutukset yhteiskunnalle ja ihmisille ovat erittäin merkittäviä. Psykopatia on häirio, jolle ei ole toimivaa hoitoa. Tunnetut psykoterapiat toimivat usein käänteisesti ja voivat pahentaa psykopatiakäyttäytymistä.

Psykopaattien elimistössä pelko- ja ahdistusreaktioon kuuluvat fysiologiset muutokset ovat vaimentuneita. Poikkeavuutta on havaittu myös aivosähkökäyrissä. Nykyteknologia mahdollistaa monien fysiologisten toimintojen mittaamisen jopa ympärivuorokautisesti.

Vuonna 2015 saksalainen tutkimusryhmä julkaisi artikkelin tutkimuksesta, jossa neurofeedback-menetelmällä oli saatu aikaan mitattavaa ja merkittävää käyttäytymisen muutosta psykopaateilla. Tämä rohkaisee myös meitä hankkeessamme.

Tulevassa psykopatiatutkimuksessa selvitetään, voidaanko neurofeedbackilla todella aikaansaada objektiivista muutosta vankien fysiologisiin muuttujiin ja käyttäytymiseen. Mikäli tutkimuksessa pystytään toistamaan saksalaisryhmän tulokset, on kyseessä erittäin merkittävä tieteellinen läpimurto. Jos psykopatiapiirteitä todella pystytään hoitamaan, on menetelmän yhteiskunnallinen merkittävyys niin ikään todella suuri.

Tutkimus suoritetaan yhteistyössä Turun vankimielisairaalan kanssa. Tutkimusjohtajana toimii Nemoyn perustaja, psykiatrian erikoislääkäri Marja Vihervaara ja tutkimushankkeen ohjaajana ylilääkäri Hannu Lauerma vankimielisairaalasta.

Projekti käynnistyy heti, kun hankkeelle saadaan järjestettyä rahoitus. Jos sinulla on ajatuksia tähän liittyen, otathan meihin yhteyttä? Kiitos.

neurocoaching

 

Käyttämämme Othmer-menetelmän kehittäjän sivuilla on runsaasti erilaisia tutkimuksia neurofeedbackista,
pääset sinne alla olevasta painikkeesta.

EEG-infon tutkimukset