Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Neurofeedback ja tutkimukset

Neurofeedback on Suomessa edelleen niin uusi hoitomuoto, että joudumme jatkuvasti todistelemaan sen toimivuutta. Menetelmää on kuitenkin tutkittu paljon ja tulokset ovat aina vain lupaavampia. Olemme koonneet uusimpia ja merkittävimpiä tutkimuksia tälle sivulle.

Asiantuntijalääkäri Antti Hupli:

Uusi tutkimus masennuksen hoidosta

Tässä 1/2023 ilmestyneessä systemaattisessa katsauksessa, johon sisältyi 12 kliinistä tutkimusta EEG-neurofeedbackterapian tehosta masennuksen hoidossa, masennuspotilaat osoittivat merkittäviä kognitiivisia, kliinisiä ja hermostollisia parannuksia EEG-NF-harjoittelun jälkeen. Ottaen huomioon EEG-neurofeedbackterapian alhaiset kustannukset ja vähäiset sivuvaikutusten riskin sen ei-invasiivisen luonteen vuoksi, katsauksen tutkijat suosittelevat, että EEG-Neurofeedbackterapia kannattaa lisätä työkaluksi / hoitokeinoksi potilaille, jotka saavat jo tavanomaisia mielialalääkkeitä, mutta eivät saa niistä riittävää vastetta ja että EEG-Neurofeedbackterapia saattaa olla tehokas interventioväline / hoitokeino masennuksen hoitoon.

Linkki tutkimukseen

 

Asiantuntijalääkäri Antti Huplin tutkimuskatsaus, 17.03.2022

Taas merkittäviä uusia tutkimuksia!

Tämän katsauksen tarkoituksena on osoittaa, että neurofeedback-terapiasta on viimeisen 10 vuoden aikana tullut merkittävä määrä metodologisesti hyvin toteutettuja tutkimuksia, jotka osoittavat, että neurofeedback-terapia on turvallista ja tehokasta monen sairauden ja oireen hoidossa.

Huom. Sisältää myös linkit ko. tutkimuksiin

Neurofeedback & PTSD

Traumaperäinen stressihäiriö eli PTSD heikentää yksilön elämänlaatua ja toimintakykyä monella tapaa. Se lisää sairastumisriskiä verenpainetaudille, ylipainolle sekä päihde-, mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöille. PTSD voi myös vaikuttaa haitallisesti biofysiologisiin prosesseihin, erityisesti niihin, jotka liittyvät aivoihin.

Oheisessa 2018 ilmestyneessä systemaattisessa katsauksessa käytiin läpi kymmenen tutkimusta, joissa tarkkailtiin neurofeedbackin tehokkuutta PTSD:n hoidossa. Kaikissa tutkimuksissa neurofeedback osoitti helpottavan valtaosan potilaiden PTSD-oireistoa, mukaan lukien oireiston alla olevia biofysiologisia prosesseja.

Lue lisää PTSD:n hoidosta neurofeedbackilla tästä.

Neurofeedback & ADHD

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD, lyhenne englanninkielisestä nimityksestä Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) on oireyhtymä, joka liittyy aivojen tarkkaavuutta ja vireystilaa säätelevien hermoverkkojen häiriintyneeseen kehitykseen. Häiriö on havaittavissa jo lapsuudessa ja jatkuu osalla nuoruuteen ja aikuisikään asti.

3/2020 julkaistussa kvantitatiivisessa katsauksessa todettiin, että neurofeedbackia voidaan pitää ADHD:n hoidossa vakiintuneena sekä ”tehokkaana ja spesifinä”. Tähän katsaukseen sisällytettiin neljä RCT (satunnaistettu ja kontrolloitu) -tutkimusta sekä kolme open label (avointa) -tutkimusta, joissa käytettiin standardisoitua neurofeedback protokollaa.

RCT-tutkimuksissa efektikoko todettiin keskisuureksi tai suureksi ja 32–47 % hoidetuista ADHD-potilaista saavutti remission eli he parantuivat sairaudesta. Vaikutukset arvioitiin 6–12 kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä ja saavutetut tulokset vähintään pysyivät mutta usein jopa paranivat edelleen. Kolme avointa neurofeedback-tutkimusta osoittavat samanlaisen tai paremman tehon (kaikki tutkimukset osoittivat suuret efektikoot sekä parhaimmillaan jopa 53 %:n remission hoidon jälkeen) verrattuna monikeskus RCT-tutkimuksiin, mikä osoittaa, että neurofeedbackin vaikutukset ovat hyvin siirrettävissä kliiniseen käyttöön. Merkittäviä haittavaikutuksia ei ilmoitettu missään tutkimuksessa ja merkkejä julkaisujen puolueellisuudesta ei löytynyt.

Linkki Tutkimukseen

Neurofeedback?

Lisätietoja täällä!

Tutkimukset

Lue lisää tutkimuksista

Ota yhteyttä!

Katso yhteystietomme täältä!