Nemoy Oy – Neurofeedbackissa opetetaan aivoja

KOHTI PAREMPAA ELÄMÄÄ

Neurofeedback-video

Neurofeedbackissä opetetaan aivoja

Aivot oppivat uutta koko ihmisen eliniän ajan. Neurofeedback on aivojen opettamista tietokoneavusteisen ohjelman avulla. Se perustuu aivotutkimukseen. Aivot saavat palautetta toiminnastaan näkö-, kuulo- ja tuntoaistin kautta. Niitä palkitaan toivotunkaltaisesta toiminnasta.

Terapian tavoitteena on opettaa aivoille entistä parempaa itsesäätelyä ja sitä kautta parantaa asiakkaan elämänhallintaa sekä vaikuttaa oireisiin lievittävästi. Terapia on hyvin yksilöllistä ja se suunnitellaan jokaiselle asiakkaalle erikseen vastaamaan juuri hänen oireitaan ja tuntemuksiaan.

Neurofeedback on tehokas mm. unettomuuden, stressin, ahdistuksen, traumojen, jännitystilojen, keskittymishäiriöiden ja masennuksen oireiden helpottamiseen.

Neurofeedbackia on tutkittu paljon

Neurofeedback on Suomessa vielä jokseenkin vähän tunnettu menetelmä; Nemoy toi neurofeedbackin Suomeen vasta 2014. Neurofeedback ”keksittiin” jo 1960-luvulla, mutta digitalisaation ja modernin aivotutkimuksen ansiosta menetelmä on kehittynyt viimevuosina valtavin harppauksin. Samalla menetelmää on tutkittu laajasti ja uusimpien tutkimusten tulokset ovat poikkeuksetta erittäin positiivisia. Neurofeedback helpottaa tehokkaasti hyvin monenlaisia oireita, mm. ADHD:n ja PTSD:n hoidossa saadut tulokset ovat erinomaisia.

Asiantuntijalääkärin palsta

Asiantuntijalääkärimme Antti Hupli on perehtynyt syvällisesti neurofeedback-menetelmään. Hän osaa kertoa, miten menetelmä toimii, miksi se toimii ja millaisia oireita sen avulla voidaan helpottaa.

Antti on myös perehtynyt neurofeedback-tutkimuksiin ja koonnut erilaisia tutkimuksia Tutkimukset -sivulle. Jos haluat keskustella Antin kanssa omasta tai läheisesi tilanteesta, kannattaa varata hänelle aika Ajanvaraus-sivulta

Antti Hupli - Neurofeedback - Nemoy Oy

Asiantuntijalääkäri kertoo

Antti Hupli kertoo oheisella videolla tarkemmin, mistä neurofeedbackissa on kyse ja miten sen avulla voidaan helpottaa hyvin monenlaisista oireista kärsiviä.

Nemoy-tiimi palveluksessasi

Meidän tehtävä on pitää huoli siitä, että saat juuri oikeanlaista hoitoa. Työssämme meitä ohjaa asiakaslupauksemme: Kohti Parempaa Elämää.

Tanja Turkka

toimitusjohtaja, neuroterapeutti
Ajanvaraukset ja tiedustelut:
0400 969 448 / Ota yhteyttä

Antti Hupli - Neurofeedback - Nemoy Oy

Antti Hupli

asiantuntijalääkäri
Ajanvaraukset ja tiedustelut:
0400969448 / Ota yhteyttä

Johanna Leppävuori

neuroterapeutti
Ajanvaraukset ja tiedustelut:
0400 969 448 / Ota yhteyttä

Neurofeedback?

Lisätietoja täällä!

Tutkimukset

Lue lisää tutkimuksista

Ota yhteyttä!

Katso yhteystietomme täältä!