Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste
Laatimispäivämäärä: 21.5.2018

1. Rekisterin nimi
Nemoy / Neurocoaching – Helsingin Neuroterapian sidosryhmärekisteri

2. Rekisterin pitäjä
Helsingin Neuroterapia Oy
Vänrikki Stoolin katu 7, 00100 Helsinki, Y-tunnus: 2686685-7

3. Rekisterin yhteyshenkilö Tanja Turkka
Helsingin Neuroterapia Oy
Vänrikki Stoolin katu 7, 00100 Helsinki, info@neurocoaching.fi

4. Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
– etunimi
– sukunimi
– sähköpostiosoite

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sidosryhmärekisteriin kuuluvia informoidaan Helsingin Neuroterapia Oy:n toimintaan liityvistä asioista, uusista palveluista, tutkimuksista ja toiminnasta.

6. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi.
Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot, jotka asiakas syöttää itse tai esim. lajiliittojen sivuilta löydetyt tiedot henkilöistä, joille Helsingin Neuroterapia Oy:n informaatio voi olla arvokasta ja hyödyllistä. Asiakastietoja voidaan pyynnöstä päivittää tai poistaa.

8. Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen
Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta EU:hun tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

10. Henkilötietojen tarkistusoikeus
Rekisteriin kuuluvilla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön.

11. Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

12. Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.