Fokuksessa Peak Peformance eli huippusuoritus

Neurofeedback osana valmennusta

Neurocoachingia on maailmalla yleisesti käytetty huippusuorituksen optimoinnissa jo vuosia. Se hyödyttää jokaista paineen tai stressin alla urakoivaa, itsestään entistä enemmän irti haluavaa yrittäjästä huippu-urheilijaan, esiintyvistä taiteilijoista yritysjohtajaan tai intohimoiseen treenaajaan. Jokainen, joka haluaa kehittyä paremmaksi, hyötyy neurocoachingista. Neurocoaching mm. mahdollistaa paremman palautumisen ja palauttavan unen saannin. Se auttaa parantamaan paineensietoa, helpottaa stressiä sekä uupumusta. Neurocoachingin keskeisin apuväline on Neurofeedback, aivotutkimukseen perustuva tietokoneavusteinen aivojen treenausohjelma. Se tunnetaan myös nimellä EEG-biopalautehoito tai EEG-biofeedback. Siinä seurataan aivojen sähköistä toimintaa tietokoneohjelman avulla. (Aivoihin EI siis viedä mitään, ainoastaan mitataan niiden sähköistä toimintaa) Aivot saavat toiminnastaan välittömän palautteen auditiivisesti ja visuaalisesti TV-ruudun välityksellä. Aivoja palkitaan toivotusta toiminnasta ja ne oppivat; rauhoittumaan, keskittymään, sietämään vastoinkäymisiä, palautumaan vastoinkäymisistä jne. Muun muassa. Valmennus suunnitellaan jokaiselle yksilöllisesti vastaamaan kunkin henkilön tarpeita ja ominaisuuksia. Yleensä ensimmäinen konkreettinen vaikutus on parempi uni sekä rentoutunut ja ahdistuksesta vapaa olotila. Kyse on aivojen oppimisprosessista, joten homma alkaa intensiivijaksolla, jossa pyritään saamaan 2-3 neurofeedback-sessiota viikkoon. Intensiivijakson jälkeen tahtia voidaan hiukan höllentää, mutta niin kauan, kuin haluat kehittyä paremmaksi, saada itsestäsi enemmän irti, niin valmennusta on hyvä jatkaa. Menetelmän hyödyntäminen on Suomessa vielä uutta, mutta maailmalla sitä on menestyksekkäästi hyödynnetty jo vuosia. Menetelmät ovat niinikään kehittyneet isoin harppauksin ja tulokset ovat kauttaaltaan erinomaisia. Me käytämme EEG-infon edustamaa Othmerin neurofeedback-menetelmää, joka on mielestämme tämän hetken paras, ja seuraamme alan kehitystä silmä kovana.

Tehokas psyykkinen valmennus – Kovin kisa käydään aina lopulta korvien välissä

Filosofiamme lähtee siitä, että ihminen on kokonaisuus, jossa jokainen osanen vaikuttaa lopputulokseen. Fysiikka tarvitsee tuekseen tasapainoisen psyykeen, optimaalisen ravinnon, täsmällisen nesteytyksen jne. Lopulta peli ratkaistaan kuitenkin korvien välissä, onneksi myös aivoja voidaan opettaa tukemaan ihmisen pyrkimyksiä ja tavoitteita. Stressinhoito, paineensieto, suorituskyky, palautuminen, lepo ja palauttava uni jne. Kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Mitä neurofeedbackissa tapahtuu?

Neurovalmentaja kiinnittää valmennettavan päähän 3-5 EEG-elektrodia, joista aivojen sähköinen signaali välittyy tietokoneelle. Valmentaja säätää parametreja aivojen reagoinnin ja asiakkaan tuntemusten mukaan. Sessio kestää 20-45 minuuttia, kokonaisuudessaan aikaa kuluu noin tunti. Asiakas istuu pääosan ajasta mukavasti nojatuolissa katsellen ”TV:stä” valitsemaansa ohjelmaa. Aivot tekevät kaiken työn, etkä voi vaikuttaa prosessiin tietoisesti. Aivot saavat toiminnastaan palautetta koko session ajan; kun ne toimivat halutulla tavalla, kuva on värikäs, kirkas ja täysikokoinen, ja ääni selkeä. Kun aivot hairahtuvat ei-toivotulle alueelle, kuva sumenee, pienenee ja ääni puuroutuu. Aivot haluavat saada positiivista palautetta ja ne oppivat, koska haluavat oppia. Neurofeedback ei tunnu käytännössä miltään, mutta monet rentoutuvat session aikana, paineentunne ja jännitys helpottavat ja joku saattaa jopa nukahtaa. Unenlaatu paraneekin usein jo muutaman session jälkeen. Asiantuntijalääkärimme, psykiatri MarjaVihervaaran mukaan asiakkaita pyydetään pitämään valmennusjakson ajan päiväkirjaa, johon he kirjaavat havaintoja voinnissaan ja valmennuksen aikana tapahtuvista muutoksista.

Aivotutkimus apuna palautumiseen, unenlaatuun ja stressinhoitoon

Neurofeedback on menetelmä, joka perustuu aivotutkimukseen ja sitä on kehitelty aina 60-luvulta lähtien, viime vuosina menetelmät ovat kehittyneet valtavasti. Aivotreenaus auttaa huippusuorituksen optimoinnissa monin tavoin; keskittymiskyky, stressinsieto, palautuminen, unenlaatu, palauttava uni, paineensieto jne. tehostuvat.

Neurocoaching valmennuksella saavutat kilpailuetua

Valmennuksen aluksi tapaat asiantuntijalääkärimme ja/tai neurovalmentajan, mahdollisesti myös hyvinvointivalmentajan ym. tavoitteiden kannalta tärkeät henkilöt – sinun tarpeesi määrittää kaiken. Käymme nykyisen elämäntilanteesi seikkaperäisesti läpi ja suunnittelemme juuri sinua ja tavoitteitasi parhaiten palvelevan valmennusprosessin. Ensimmäisessä vaiheessa (kestää yleensä n. 8-12 vkoa & sisältää 16-20 neurofeedback-sessiota) valmennus on tiiviimpää, jotta aivojen oppimisprosessi saadaan kunnolla käyntiin, sen jälkeen neurofeedback jää pysyvästi osaksi harjoittelua kuukausisopimuksella, niin pitkäksi aikaa, kun haluat kehittyä paremmaksi. Sessioiden tarvetta säätelee tavoitteet ja tulokset sekä tahtotilasi. Neurocoaching on siis jatkossa pysyvä osa elämääsi ja antaa sinulle kilpailuetua – niin kauan, kun haluat kehittyä ja tulla entistä paremmaksi.

Neurofeedbackin avulla tehokkaampi psyykinen valmentautuminen ja mentaaliharjoittelu

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä: Muun muassa AC Milan, Real Madrid, Chelsea, useat Formula 1 -tiimit ja PGA-golfarit, mm. USA:n, Kanadan, Norjan, Etelä-Korean, Taiwanin ja Englannin olympiajoukkueet, NASA… jne. hyödyntävät neurofeedbackia ja ovat tehneet niin jo vuosikausia. Menestys on sen mukaista. Huippu-urheilussa ja liike-elämässä kilpailu on nykyään niin kovaa, että pelkällä fyysisellä kunnolla ei pärjää, pää on pakko saada mukaan touhuun, jos haluaa kehittyä paremmaksi ja saavuttaa uusia tavoitteita. Mentaaliharjoittelulla saadaan paljon hyvää aikaan, mutta neurofeedbackin avulla saavutat tuloksia nopeammin ja tehokkaammiin.